SOŁECTWO TARGOWISKA

Obraz na stronie targowiska

Powierzchnia: 1175 ha

Liczba ludności: 2308

  • kobiety: 1168
  • mężczyźni: 1140
Obraz na stronie targowiska-aleksander_mercik.jpg

   Sołtys: Aleksander MERCIK

tel. 519 531 131

Sołtys pełni swój dyżur w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 18.00-19.00 w Biurze Sołeckim w Domu Ludowym w Targowiskach.

 

 

Targowiska

Najwcześniejsza wiadomość o tej osadzie pochodzi z 1365 r. Była to osada handlowa o charakterze miejskim, określana jako oppidum – miasteczko. Kazimierz Wielki wyznaczył przez Targowiska drogę mieszczanom krośnieńskim na Węgry i na Ruś. Targowiska stanowiły własność królewską będącą w zarządzie starostów sanockich. W XV w. spadło znaczenie tej miejscowości jako osady targowej, w efekcie czego osada przekształciła się w wieś.
Targowiska położone są w dolinie potoku Olszyny na powierzchni 1175 ha. Jest to dobrze zagospodarowana wieś – posiada gimnazjum, szkołę podstawową, przedszkole, dom ludowy, bibliotekę, OSP, ośrodek zdrowia, aptekę i klub sportowy posiadający własny stadion. W II poł. XIX w. powstała tu stacja kolejowa. Wciąż rozwijają się tu małe zakłady pracy, warsztaty usługowe i sklepy.
W Targowiskach warto zobaczyć dwór z XVII w., drewniany, modrzewiowy kościół z XV w., kaplicę grobową Gołaszewskich z XIX w., liczne kapliczki i figury przydrożne z końca XIX i XX w. Zachowały się tu pozostałości po destylarnii ropy naftowej.

Skip to content